Algemene informatie Diamondiaal

‘Allemaal delen we dezelfde droom: een wereld waar iedereen naar vermogen actief aan bijdraagt, ongeacht talenten, beperkingen, cultuur, religie, leeftijd of gender. Een wereld waarin diversiteit als kracht en bron van inspiratie fungeert. Dat is de wereld waar wij naar toe werken.’

Uitgangspunten Stichting Inspiratie Inc. werkt vanuit het BuurT-Thuis Akwaaba, een ontmoetingsplek/atelier naast het asielzoekerscentrum van Almere. Aan de dagelijkse activiteiten die vanuit het BuurT-Thuis georganiseerd worden nemen tientallen mensen deel. Hierdoor wordt op creatieve wijze de diversiteit binnen Nederland zichtbaar gemaakt met veerkracht, participatie en sociaal ondernemerschap als belangrijkste pijlers.

Echter BuurT-Thuis Akwaaba is relatief klein en kan niet alle activiteiten meer accommoderen. Het bestaat uit een aantal klaslokalen in een gebouw dat gedeeld wordt met een school. Doordat de deelnemers aan activiteiten het liefst 24 uur per dag gebruik zouden maken van de ruimtes. Ook zijn geluid en rook tijdens schooluren slecht te combineren.

De impact van de activiteiten van Inspiratie Inc. is nu al verstrekkend en groeit gestaag. Er wordt samengewerkt met tal van organisaties op het gebied van onder andere preventieve gezondheidszorg, activering, participatie, sociale cohesie en internationale educatie. Er is steeds meer behoefte aan een nieuwe eigen woon- en werkplek zodat meer verschillende soorten activiteiten georganiseerd kunnen worden en op grotere schaal samenwerking mogelijk is.

Inmiddels is in samenwerking met de gemeente Almere grond gereserveerd, waarop Inspiratie Inc wil beginnen met het bouwen van een ‘intercultureel werelddorp Diamondiaal.’

Diamondiaal wordt een nieuwe woon en werkplek voor het werk van Inspiratie Inc. Het wordt een broedplaats voor sociaal ondernemerschap. Deelnemers denken, bouwen en beslissen mee, verhuren ruimtes, koken, runnen een restaurant en cateringservice, geven cursussen, faciliteren creatieve en andere workshops en verkopen zelf geteelde en gemaakte producten.

info foto en film

Whether they are raised in indigenous or modern culture, there are two things that people crave: the full realization of their innate gifts, and to have these gifts approved, acknowledged, and confirmed.

There are countless people in the West whose efforts are sadly wasted because they have no means of expressing their unique genius. In the psyches of such people there is an inner power and authority that fails to shine because the world around them is blind to it.”

Vrij naar Malidoma Patrice Somé, The Healing Wisdom of Africa Traditioneel of modern, mensen verlangen twee dingen: met hun talenten naar hun bestemming en gezien worden met al wat ze zijn.

Maar waar de westenwind heerst, verwaaien veel talenten, verdwalen inspanningen, blijft bestemming een luchtspiegeling.

Hun innerlijke zon dooft, want de wereld rondom hen is er blind voor.

Vrij naar Malidoma Patrice Somé, The Healing Wisdom of Africa 

Visiting Address

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Telephone: +31 36 5258775

IBAN NL 58 RABO 0128990678
Chamber of Commerce nr. 50226428
RSIN nr: 8226.21.502
VAT nr. 822621502

Sign up for newsletter

Affiliated with

ANBI logo