INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding is één-op-één ondersteuning; een begeleider (of coach) biedt persoonlijke ondersteuning met praktische en sociale hulp en talentondersteuning. Een begeleider helpt cliënten middels verschillende methodieken en interventies die er op zijn gericht zelfstandig te (blijven) leven en deel te nemen aan het aanbod van Inspiratie Inc. Individuele begeleiding wordt ook aangeboden als het nodig is vanwege ziekte, beperking of gedragsproblemen.

Begeleiders onderkennen het belang om begrip te tonen voor persoonlijke verschillenden communicatie- en leerstijlen, uitdagingen en beperkingen. Inspiratie Inc vervult op dit vlak een voorbeeldfunctie en maakt gebruik van SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) gekenmerkt door acht verschillende domeinen waar het herstelproces op gericht kan zijn:

  • Persoonlijke domeinen: zingeving, sociale relaties, gezondheid en zelfzorg.
  • Levensdomeinen: wonen, werken, leren en recreëren.

Begeleiders maken geen gebruik van vaste behandel-protocollen. In plaats daarvan krijgen nieuwe cliënten bij binnenkomst een breed, individueel intake- en assessment gesprek en een rondleiding langs de diverse locaties/ruimte en projectgroepen. Dit is een verkenning van waar behoeftes en interesses naar uitgaan. Daarop krijgen cliënten een individueel Talentontwikkelingsplan (TOP), dat gezamenlijk is opgesteld en geschreven vanuit de krachten en talenten van de cliënt.

Cliënten kiezen één of meer projectgroepen waarbinnen zij aan persoonlijke en gezamenlijke doelen werken; deze mag ten alle tijde in overleg gewisseld of uitgebreid worden. Flexibiliteit en geduld zijn belangrijke kenmerken van de aanpak. Regelmatig evalueren we de voortgang en passen zo nodig ontwikkelingsplannen aan. Met behulp van een aangepast model van de participatieladder wordt voortgang en groei gemonitord.

In enkele gevallen wordt persoonlijke verzorging aangeboden bij een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking. Thuis zorg wordt aan Roebia Zorg en andere instellingen doorverwezen.

Dagbesteding

Dagbesteding bestaat uit allerlei activiteiten waaraan cliënten deelnemen die zelf niet zomaar tot een zinvolle invulling van hun dag kunnen komen. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten als: gastvrouw/gastheerschap; administratieve taken, schoonmaak-werkzaamheden, tuinieren, koken, houtbewerking, fietsen, repareren etc. Inspiratie Inc. biedt 'arbeidsmatige' en 'niet arbeidsmatige' dagbesteding aan.Als onderdeel van het intakeproces wordt samen met de cliënt een talentondersteuningsplan (lees: behandelplan) geschreven. Daarna begint de cliënt/deelnemer een traject.Inspiratie Inc beschrijft de dagbestedingsplekken en de cliënten worden begeleid door coaches en vak-krachten. Taken, leerdoelen competenties worden duidelijk beschreven.

Werkwijze dagbesteding:

  • Intake gesprek/ contract & Talentondersteuningsplan
  • Begeleiding, coaching en feedback
  • Tussentijdse Evaluaties/Reviews: Wij gaan uit van een aantal activiteiten per week/ maand per deelnemer en deze word gevalideerd per 3 maanden op haalbaarheid. Op die manier kunnen wij aantonen hoeveel dagdelen de planning was en wat daadwerkelijk gehaald is.
  • Afronding
  • Doorstroom/ Uitstroom

Arbeidsmatige dagbesteding:

in projectgroepen worden allerlei nieuwe vormen van arbeidsmatige dagbesteding ontwikkeld; passend bij de vaardigheden en capaciteiten van individuele cliënten. Meer in de samenleving, minder ingebed in de zorg gaat het om relatief kleinschalige initiatieven. Het aanbod varieert en sluit aan bij lopende projecten van Inspiratie Inc.

Niet arbeidsmatige Dagbesteding:

Bij de functie begeleiding, waaronder dagbesteding valt, gaat het om het bieden van een voor de cliënt zingevend dagprogramma ter vervanging van al dan niet aangepast werk, zoals het werken met klei, tekenen, naaien etc. Het is een programmatisch/methodisch aanbod, gericht op het structureren van de dag, gericht op praktische ondersteuning en op het oefenen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te bevorderen. Deelnemers werken daarom actief mee aan het invullen van de dagbesteding. Bij de functie begeleiding is geen sprake van loon-vormende arbeid.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat