Talentonwikkeling & Zorg

Inspiratie Inc. biedt de volgende ondersteuningsprofielen voor volwassenen (18+) in het kader van de WMO 2015 :

  1. cultuur sensitieve individuele begeleiding (met mogelijke koppeling persoonlijke verzorging),
  2. cultuur sensitieve arbeidsmatige en niet arbeidsmatige dagbesteding en
  3. cultuur sensitief beschut werk in het kader van de Participatiewet.

Hierbij ligt de focus op personen met (vermoeden van) hulpvragen door psychosociale en/of psychische problemen, lichte verstandelijke beperkingen en/of lichamelijke achteruitgang (mogelijk door een lichamelijke beperking, neurologische aandoening, chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel). De profielen zijn onderverdeeld in drie pakketten: licht, middel en zwaar.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat