WLZ- en WMO-zorg op MAAT

Wij bieden transculturele WLZ- en WMO-zorg in drie verschillenden locaties: in Almere Stad, Almere Tussen de Vaart en Almere Oosterwold. De begeleiding is afgestemd op uw hulpvragen. Op individuele basis en/of in groepsverband.

Welke begeleiding bieden wij?

Wij helpen elkaar als gelijkwaardige deelnemers met structuur in het dagelijkse leven zodat een ieder de touwtjes van zijn eigen leven zélf in handen houdt. Dit doen we door gezamenlijk te oefenen met dagelijkse dingen als:

 • omgaan met anderen
 • inzicht krijgen in gedrag, cultuurverschillen bespreken
 • voorbespreken en voorbereiden van gesprekken met instanties
 • samen creatief zijn, uitdrukking geven aan gevoelens
 • opvoedondersteuning
 • samen lunch voorbereiden, samen afwassen en schoonmaken
 • zelfstandig reizen
 • persoonlijke verzorging
 • plannen en organiseren
 • administratie
 • omgaan met geld

Sommige hulpvragen kunnen wij vanuit de AWBZ-regels niet beantwoorden, bijvoorbeeld budgetbeheer of bewindvoering. Samen met de deelnemer zoeken we dan naar zorgaanbieder die deze dienst kan bieden.

Individuele begeleiding

Sommige van onze deelnemers hebben tijdelijk of structureel begeleiding nodig. Wij helpen ze zo snel mogelijk zélf de touwtjes van hun leven in handen te houden. Deze deelnemers hebben vaak te maken met psychische kwetsbaarheden of post- traumatische stress.

We komen ook bij deelnemers thuis, dit wordt ambulante begeleiding genoemd. Wanneer bezoek thuis juist niet mogelijk of wenselijk is hebben wij ook een kantoor en diverse BuurT-Thuis locaties waar we kunnen afspreken.

Samenwerken vinden wij heel belangrijk. Wat wil de deelnemer en wat niet. Wat is er nodig en hoe gaan we dit samen invullen. Dit stemmen we op elkaar af en we gaan hier regelmatig met elkaar over in gesprek.

Elke deelnemer krijgt een vaste begeleider, maar we werken vanuit teamverband. De medewerkers hebben iedere maandag of woensdag intervisie en overleg met elkaar, we zijn dus op de hoogte van de trajecten van deelnemers en helpen elkaar waar nodig. Hierdoor is het bij ziekte of ander verzuim makkelijk om elkaars zaken over te nemen. Deelnemers ervaren deze werkwijze als zeer prettig, alle gezichten zijn vertrouwd.

We stellen samen een plan op dat de begeleider en elke deelnemer ondertekent. De doelen van de deelnemers staan daarin centraal. Een keer per kwartaal of naar wens per half jaar gaan we met elkaar het plan bespreken, welke doelen zijn behaald en welke hebben nog aandacht nodig. We stellen het plan samen bij en dit wordt opnieuw ondertekend. Dit plan wordt soms ook opgestuurd naar het Zorgkantoor ter controle van de hulp en werkwijze die worden geboden.

Groepsbegeleiding

Soms is het fijner of zinvoller om in groepsverband naar zelfredzaamheid en saamhorigheid te streven. Deze groepsverband kan ook je eigen familie verband betreffen. Door met anderen in gesprek te gaan over een onderwerp of thema ontstaat vaak het gevoel van herkenning. Ook kan het fijn zijn om gezamenlijk met anderen, lotgenoten, je verhaal te delen of te horen van anderen hoe zij hetzelfde thema ervaren. Er is altijd professionele begeleiding bij aanwezig. Uiteraard hoeft groepsbegeleiding niet, alles wat de deelnemers bij ons doen is vrijwillig.

 • Behandelen van thema’s, zoals huiselijk geweld, geldzorgen, (jong) moeder zijn, vader zijn, gezonde voeding
 • Onder begeleiding van professional in gesprek met lotgenoten
 • Wat ter tafel komt, groepsbegeleiding is een cyclisch proces

Zelfstandig begeleid wonen

Wanneer een deelnemer op zichzelf wil gaan wonen, maar nog wel ondersteuning en toezicht behoeft, kan de deelnemer een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) aanvragen bij het CIZ. Het kan ook zijn dat een deelnemer al op zichzelf woont, maar dat dit zonder begeleiding niet goed blijkt te gaan. In dit geval kan er ook een ZZP indicatie worden aangevraagd bij het CIZ. Bij de aanvraag hiervan kunnen wij ondersteunen. Er zijn diverse Zorg Zwaarte Pakketten, het CIZ besluit welke op de deelnemer van toepassing is. Met een Zorg Zwaarte Pakket mag de deelnemer zorg inkopen zodat het zelfstandig wonen wordt begeleid. Deze begeleiding komt meestal neer op zo’n 7 tot 10 uur per week. We maken hierover afspraken met elkaar en die stellen we op in een door ons beide ondertekend plan. Hier hebben de deelnemer en wij ons aan te houden. Het is dus niet zo dat wij zomaar binnen komen vallen en orders uit gaan delen. Dat is namelijk vaak een angst die deelnemers hebben wanneer zij aan begeleid wonen denken.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat