Jaarverslagen

Bouwen aan een inclusieve gemeenschap

2015 was het jaar waarin eens te meer is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan verbinding en gemeenschapszin in onze samenleving. Ook in dit jaar heeft Inspiratie Inclusief getoond een belangrijke bijdrage hieraan te kunnen leveren, getuige de Bouwstenen die hiervoor gerealiseerd zijn en de mijlpalen die zijn bereikt.
Inspiratie inclusief voert 4 keer per jaar kwartaalevaluaties uit en daaruit komt 1 keer per jaar de Jaarverslag uit.

Per 01 april worden de cijfers en het jaarverslag van 2019 gepubliceerd.

Jaarverslag 2018
Jaarstukken en gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2018.
Een getekend versie van de Controleverklaring is beschikbaar op aanvraag, mocht dat nodig zijn.

Jaarverslag 2017
Tekstversie en jaarrekening

Jaarverslag 2016
Tekstversie en jaarrekening

Jaarverslag 2015
Tekstversie en jaarrekening

Jaarverslag 2014
Tekstversie en jaarrekening

Jaarverslag 2013
Tekstversie en jaarrekening

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat