Kwaliteit van de zorg schema

Kwaliteit van de Zorg

De kwaliteit van de zorg van onze deelnemers is een absolute prioriteit, afgestemd op hun verwachtingen en behoeften. Alle medische, creatieve en andere medewerkers hebben kwaliteit – en veiligheid – hoog in het vaandel staan. Op allerlei terreinen wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd en geborgd. Zo wordt gewerkt vanuit een kwaliteitssysteem.

Deelnemers bepalen onze ‘kwaliteit’

Deelnemers willen - en moeten - erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij krijgen van goede kwaliteit is. ‘Kwaliteit’ is afhankelijk van wat onze deelnemers ervan verwachten. Om een goed en actueel beeld van deze verwachting te krijgen, meten we regelmatig de ervaringen en meningen van onze deelnemers, onder andere via: klachten/claims/complimenten, deelnemerstevredenheidsonderzoeken, ontslaggesprekken en reacties via ons gastenboek, Facebook, LinkedIn of Twitter.

Kwaliteit meten

Kwaliteit wordt steeds vaker gemeten aan de hand van cijfers.

U ziet medewerkers daarom regelmatig achter een computer zitten. Registratie is geen doel op zich; de cijfers maken het mogelijk kwaliteit continu te meten en op basis van de uitkomsten verbeteracties uit te voeren.

Organiseren van kwaliteit

Om elke patient altijd zorg van hoge kwaliteit aan te kunnen bieden, hebben we afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten door alle medewerkers worden uitgevoerd. We bekijken deze afspraken regelmatig kritisch en stellen bij, waar nodig en mogelijk. Dit vindt cyclisch plaats aan de hand van de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Cyclisch omdat dit proces oneindig is. Kwaliteit is nooit ‘klaar’, het kan altijd beter of anders. Dat vraagt van onze medewerkers een manier van werken waarbij we kritisch opbouwend naar ons dagelijks werk en dat van onze collega’s kijken en waar mogelijk verbetermogelijkheden aandragen.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat