• Start
  • Over Inspiratie Inc

Over Inspiratie-inc

Stichting Inspiratie Inc. ontwikkelt creatieve vormen voor sociaal ondernemerschap, participatie en coöperatie, en de kracht van diversiteit.
De stichting richt zich op iedereen, die een actieve plek in de samenleving zoekt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met verschillende achtergronden, cultuur, religie, en sociale status. Het doel is om nieuwe vormen te vinden, waarin iedereen kan deelnemen en positief bijdraagt. Het gaat om inspireren en activeren, en gezamenlijk plekken creëren, die als een nieuw thuis voelen.

De activiteiten zijn erop gericht mensen te inspireren en te activeren om in contact te komen met anderen, en daar ook daadwerkelijk een waardevolle band mee op te bouwen. Vooral de ontmoetingen tussen mensen uit verschillende delen van de wereld zijn hierin van belang; de methodieken die daarbij worden gebruikt zijn ontwikkeld in samenwerking met mensen uit de hele wereld, geënt op praktijkervaringen met vluchtelingen, zelforganisaties, kunstorganisaties, buurtinitiatieven, organisaties en bedrijven.

Door inclusief en gelijkwaardig te werken is iedereen welkom en wordt niemand buitengesloten. Inspiratie Inc. werkt resultaat gericht en bottom-up. De projecten hebben een positief effect op de manier waarop mensen elkaar kennen; de creatieve aanpak bevordert de sociale cohesie en gelijke kansen, en biedt tegelijkertijd houvast en steun.

De diversiteit van mensen en de onderlinge verschillen maken juist sterk. Wanneer iedereen in staat is om eigen talenten en krachten volledig te benutten, dan is geen enkele uitdaging te groot. Inspiratie Inc. werkt toe naar een wereld waarin dit de nieuwe norm mag zijn.

Hoe het begon >

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat