beschut werk

Cliënten die uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie participeren d.m.v. 'beschut werk' in de samenleving. Er is sprake van een voorziening gericht op werk, bedoeld voor mensen die loon-vormende arbeid kunnen verrichten. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Soms is het aanvankelijk niet zeker of cliënten structureel zijn aangewezen op beschut werk en dan kan de voorziening eerst in de vorm van een contract voor bepaalde tijd worden aangeboden. Als na afloop van die periode aannemelijk is dat werk bij een reguliere werkgever mogelijk is, dan kan een nieuw advies beschut werken worden aangevraagd bij UWV en kan de gemeente besluiten om de cliënt al dan niet opnieuw beschut te laten werken. Vanwege de beoordelingscriteria die UWV toepast bij het toekennen van de indicatie beschut werk zal herindicatie naar verwachting niet vaak tot een ander oordeel leiden. Om extra kosten en bureaucratie te vermijden wordt hier terughoudend mee omgegaan.

Wij kunnen met inzet van eigen diagnose-instrumenten goed inschatten of het aanvragen van een indicatie zinvol is. Als de arbeidscapaciteit van een cliënt/werknemer verslechterd, dan kan het voor de werkgever ondoenlijk zijn om de persoon aan het werk te houden. Dan zal een nieuwe indicatie kunnen uitwijzen dat betrokkene niet meer tot de doelgroep van het beschut werk behoort.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat