Zandvlakken
Paviljoen

Hier Engelse teksten - In het Cascadepark in Almere Poort, BuurT-Thuis Khalili hebben we samen met vrijwilligers, buurtbewoners en mensen van het asielzoekerscentrum een gezamenlijk kunstwerk gebouwd uit gestapelde zandzakken.

Het is een kleine ontmoetingsruimte geworden: BuurT-Thuis Khalili. Het bouwwerk is ontworpen door kunstenaar Tom Abbass-Saal.

In augustus 2014 zijn we gestart en januari 2015 is BuurT-Thuis Khalili officieel geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma. Het was een echt burgerinitatief waarbij iedereen kon meedoen: groot en klein, jong en oud. Je kon ook meedoen naar eigen talent en vermogen: zandzakken vullen, op de juiste plek leggen, leem mixen, afwerken, mozaïeken, maar ook koffie zetten, pannenkoeken bakken, muziek maken, dansen, etc. Menigeen leerde zowel nieuwe mensen als nieuw technieken kennen!

Deze manier van bouwen is nieuw in Nederland. Het uitvoeringsadvies van Van Laarhoven Combinatie Architecten vormde de basis voor de bouw. De vormgeving van dit gebouw volgt direct uit de constructieve eigenschappen van een gestapelde zandzakkenwand en maakt gebruik van drukbogen die de ideale momentlijn (kettinglijn) benaderen. Hierdoor zijn er (bijna!) geen aanvullende constructieve elementen nodig. De materialen en bouwwijze zijn duurzaam en milieuvriendelijk.

Ervaringen uit andere landen laten zien dat deze manier van bouwen voldoet aan de strengste eisen ten aanzien van aardbevingen, storm en andere natuurkrachten. Het uitvoeringsadvies van Van Laarhoven is in grote lijnen leidend voor constructie en materiaal.

We kozen het Cascadepark voor dit bouwwerk omdat hier een burgerinitiatief van harte wordt toegejuicht. Een aantal partijen kunnen hier worden verenigd:

 • De Vrienden van het Cascade Park,
 • Casla
 • Kindercasla
 • Inspiratie Inc.
 • Bewoners van het asielzoekerscentrum in Almere
 • Buurtbewoners
 • Iedereen die interesse heeft om deel te nemen

Het thema van dit kunstwerk is schuilen. Dit geldt voor:

 • buurtbewoners, de achterban van "De Vrienden van het Cascadepark", omdat het een plek wordt om na het werk in de buitenlucht te rusten.
 • bewoners van het asielzoekercentrum, deelnemers en betrokkenen bij de activiteiten van Inspiratie Inc., omdat het een plek wordt waar hun verblijf op Nederlandse bodem niet wordt ondervraagd.
 • De kinderen van Kindercasla, omdat het een plek wordt voor gezonde educatieve activiteiten. Ook kunnen de kinderen schuilen tegen de regen.

Je vind BuurT-Thuis Khalili aan het Dettifospad 7 in het Cascadepark in Almere Poort (GPS: Roald Amundsenstraat).

 • Zandzakken Paviljoen02
 • Zandzakken Paviljoen03
 • Zandzakken Paviljoen04
 • Zandzakken Paviljoen05
 • Zandzakken Paviljoen06
 • Zandzakken Paviljoen18
 • Zandzakken Paviljoen07
 • Zandzakken Paviljoen08
 • Zandzakken Paviljoen09
 • Zandzakken Paviljoen10
 • Zandzakken Paviljoen11
 • Zandzakken Paviljoen12
 • Zandzakken Paviljoen13
 • Zandzakken Paviljoen14
 • Zandzakken Paviljoen15
 • Zandzakken Paviljoen16
 • Zandzakken Paviljoen17

  Visiting Address

  Odeonstraat 580
  1325 AL Almere Stad
  Telephone: +31 36 5258775

  IBAN NL 58 RABO 0128990678
  Chamber of Commerce nr. 50226428
  RSIN nr: 8226.21.502
  VAT nr. 822621502

  Sign up for newsletter

  Affiliated with

  ANBI logo