Duivesteijn bezoekt BuurT-Thuis van zand in Cascadepark

In december bezocht Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn het Cascadepark in Almere Poort. 

Hij wilde met eigen ogen zien hoe omwonenden en vrijwilligers van Inspiratie Inc. daar eigenhandig zandzakken vulden, stapelden tot een koepelvormig kunstwerk en nu afwerken met leem.

Adri Duivesteijn sprak met vele bouwers van het kunstwerk en schreef uiteindelijk in het gastenboek: " Het Homerus Kwartier was het begin van ‘mensen maken de stad’. Het laat zien dat steden ECHT door mensen zelf gemaakt kunnen worden. Dit zandzakkenpaviljoen in het Cascadepark, laat zien dat ook de openbare ruimte door en van mensen kan zijn. Wat een mooi initiatief!”

De ontmoetingsruimte heet BuurT-Thuis Khalili, vernoemd naar Nader Khalili, de Iraans-Amerikaanse architect en inspirator van deze bouwwijze. Deze voldoet namelijk aan de strengste voorschriften voor veiligheid en duurzaamheid, maar is toch betaalbaar over de hele wereld. Zijn doel was huizen bouwen voor armen en vluchtelingen met de aarde onder hun voeten. Khalili’s (1936-2008) levensvisie was: “Het is belangrijk om bij te dragen, niet alleen als Iranees-Amerikaan, maar ook als mens.”

Uniek Dit volledig duurzame en milieuvriendelijke bouwwerk wordt een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners, waar zij zelf activiteiten kunnen organiseren: een waarlijk BuurT-Thuis.Net zoals de meergeneratiehuizen in Duitsland, is het uniek in Nederland dat omwonenden, vluchtelingen, kinderen, ouders, senioren, werklozen en mensen met psychische kwetsbaarheden creatieve projecten voor en met elkaar opzetten. Zo plekken creërend waar iedereen welkom is om op geheel eigen manier en in eigen mate bij te dragen.

In het Cascadepark is iedereen de komende weekends uitgenodigd om eigenhandig hun BuurT-Thuis Khalili te versieren en te programmeren, om het kunstwerk volgens innovatieve en duurzame richtlijnen voor te bereiden voor het openingsfeest op 25 januari 2015. Kom jij ook?

Het project is mede mogelijk gemaakt door: het Skanfonds, Almerefonds, gemeente Almere en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Artikel: Dichtbij, 3 december 2014

Visiting Address

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Telephone: +31 36 5258775

IBAN NL 58 RABO 0128990678
Chamber of Commerce nr. 50226428
RSIN nr: 8226.21.502
VAT nr. 822621502

Sign up for newsletter

Affiliated with

ANBI logo