Donations

Hier tekst in het Engels - Het werk van Inspiratie Inc. wordt mogelijk gemaakt door alle betrokken kunstenaars, ondernemers, vrijwilligers en deelnemers, maar ook doordat er geld beschikbaar wordt gesteld. Fondsen, subsidies en donaties helpen het netwerk gezond te houden, en elke financiële bijdrage wordt enorm gewaardeerd, en maakt veel mogelijk.

Mocht u ons financieel willen steunen, dan kunt u dat doen door een bijdrage te maken via iDeal (U kunt zelf het bedrag aanpassen!):

of een bedrag over te maken op de volgende rekening:

IBAN nummer: NL58 RABO 0128 9906 78
KvK-nummer: 50226428
BTW-nummer: 822621502

t.n.v. Stichting Inspiratie Inc. te Almere 

Alvast hartelijk dank, en wij hopen tot een volgende keer.

Inspiratie Inc heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen

Hiermee zijn wij erkend als algemeen nut beogende instelling in Nederland. Inspiratie Inc heeft door deze toewijzing erkenning gekregen en tegelijkertijd biedt dit belastingvoordeel voor zichzelf en donateurs. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, onder enkele voorwaarden. Giften aan Stichting Inspiratie Inc komen maximaal ten goede aan het algemeen belang.

De ANBI-status brengt verplichtingen met zich mee, zoals het openbaar maken van de financiële verslagen. Stichting Inspiratie Inc hecht veel waarde aan transparantie en ziet zichzelf als eigendom van alle actieve deelnemers, die daarmee recht heeft op inzage in haar gang van zaken. Op deze manier kunnen alle deelnemers zien waar Inspiratie Inc zich voor inzet en waar haar inkomsten vandaan komen, alsook aan uitgegeven worden.

Visiting Address

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Telephone: +31 36 5258775

IBAN NL 58 RABO 0128990678
Chamber of Commerce nr. 50226428
RSIN nr: 8226.21.502
VAT nr. 822621502

Sign up for newsletter

Affiliated with

ANBI logo