Passend aanbod

Stichting Inspiratie Inc - Passend Aanbod

Wij bieden een actieve vorm van hulpverlening aan die niet wordt aangeboden door het reguliere zorgaanbod.Inspiratie Inc. wenst zowel in- als extern te innoveren om zo (beter) voorbereid te zijn op de ontwikkelingen die zich in de samenleving (gaan) afspelen. Dit doel bereiken wij allereerst door nauw samen te werken met een team van externe innovatie verkenners die fungeren als start van een co-creatief netwerk en dat zich tevens buigt over de inhoudelijke richting van innovatie op de (middel) lange termijn. De externe innovatie verkenners ‘trainen’ vervolgens de interne organisatie op het gebied van innovatie.

Sommige cliënten vragen niet zelf om hulp, maar in de symptomatologie wordt wel een duidelijke hulpvraag duidelijk, bijvoorbeeld: deelnemers die dagelijks luid aan het huilen zijn of deelnemers waar zonder extra begeleiding klachten binnenkomen van andere deelnemers. De aanpak is erop gericht om zo snel mogelijk terug te keren naar een situatie waarin de cliënt het leven zelfstandig voort kan zetten; vaak niet meer alleen, maar in verbinding met anderen. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen mogelijkheden, het voorkomen van overlast voor en door cliënt en zijn/haar omgeving, het verhogen van de veiligheid en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Tijdens de intake fase wordt casuïstiek in gesprek met hulpverleners en samenwerkingspartners duidelijk en kiezen we het juiste ondersteuningsprofiel. De ondersteuning die Inspiratie Inc. biedt is afgestemd op de individuele cliënt en biedt oplossingen die d.m.v. reguliere behandeltrajecten niet behaald kunnen worden. De aanpak en het contact met cliënt is op maat en niet volgens een standaard procedure. De persoonlijke relaties van de cliënt zijn een belangrijk aspect van zowel de omgeving als de behandeling.

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat