Klachtenregeling

Waar mensen zo goed mogelijk samenwerken, kunnen fouten gebeuren en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of over wat voor aspect van onze organisatie dan ook, nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en we zoeken graag naar een passende oplossing. Onze klachtenregeling kent de volgende stappen:

1. Open gesprek met betrokkene
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek met de betrokkene op een rustig moment worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen met de betrokkene voor een afspraak om uw klacht te bespreken.

2. Open gesprek met coördinator
Als dit niet lukt of als u dit niet wilt, dan kunt u ook contact opnemen voor een afspraak met de betrokken project- of locatiecoördinator van Inspiratie Inc. Deze kan een gezamenlijk gesprek met u, betrokkene en de coördinator als gespreksleider afspreken, of een gesprek met u alleen.

3. Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem dan nog niet verholpen, dan pas kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen bij het Dagelijks Bestuur van Inspiratie Inc via .

Vervolgens zal een of meerdere leden van het DB eerst contact met u opnemen om te bespreken wat er aan de hand is en hoe het op te lossen valt. U ontvangt binnen zes weken bericht over de afhandeling van de klacht. Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken om dit binnen zes weken te doen, dan krijgt u hiervan bericht. Dan kan de termijn van zes weken eenmalig met 4 weken worden verlengd.

Als je hierna niet tevreden bent, kun je bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht en hierna bij de klachtencommissie, zie klachtenreglement van het klachtenportaal zorg, waar Inspiratie Inc lid van is geworden.

Uiteraard hopen wij op een goede relatie en samenwerking!

Het Dagelijks Bestuur van Inspiratie Inc

Bezoekadres

Stichting Inspiratie-Inc.
Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
RSIN nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo

ISO Certificering

ISO 9001:2015 Certificaat