doorverwijzingen

De gespecialiseerde GGZ (SGGZ) biedt hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Vaak gaat het om langdurende psychotherapeutische hulp, maar ook om symptomatologie die moeilijk te combineren valt met de aanwezigheid van andere cliënten, kinderen en jongeren. Het gaat in dit verband om voorbeelden als: ernstige persoonlijkheids-stoornissen; pedofilie, ernstige zelfverminking etc. In dergelijke gevallen verwijst het team van Inspiratie Inc. naar Ipsy en Centrum 45 of andere relevante specialistische zorginstellingen.

Wij hanteren een meldcode en nemen veiligheid in ons werk met kinderen, jongeren en mensen in kwetsbare situaties serieus, zoals aanbevolen in de toolkit: “In veilige handen” van Movisie. Zo nodig verwijzen wij door naar desbetreffende Crisisteams.

Visiting Address

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Telephone: +31 36 5258775

IBAN NL 58 RABO 0128990678
Chamber of Commerce nr. 50226428
RSIN nr: 8226.21.502
VAT nr. 822621502

Sign up for newsletter

Affiliated with

ANBI logo