samenwerken

Samenwerkingsverbanden en Affiliaties van Inspiratie Inc

  • Inspiratie Inc deskundigen zijn lid van de Werkgroep transculturele familietherapie (NIP) o.l.v. Gladys Brinckman-Reigina
  • Samen met Stichting Peuterspeelzalen ontwikkelen we het transculturele VVE programma op de locatie BuurT-Thuis Akwaaba
  • Samen met wooncoöperatie Diamondiaal,Vitree en Triade ontwikkelen we een Gezinshuis op de locatie Almere Oosterwold
  • Samen met Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein, versterken wij ons inhoudelijke en strategische aanbod en worden onze concepten ook voor andere gemeentes toegankelijk gemaakt
  • We ontvangen financiële steun van Stichting Kansfonds, Stichting Doen, KHMN Fonds, Oranjefonds en Triodos Foundation, daarnaast ondersteunen ze ons ook actief met vakkennis
  • Samen met betrouwbare internationale partners in de UK, Duitsland, Sierre Leone, California en Gambia werken wij aan cohesie van de gemeenschap en gelijkheidsmanagement, methodiekontwikkeling en projectontwikkeling

Verder werken we ook graag gelijkwaardig samen met:

Wij staan open voor inhoudelijke gelijkwaardige samenwerking met grote en kleine partijen.
Neemt u alsjeblieft per e-mail contact op via als u een concrete voorstel wilt maken.

Bezoekadres

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 36 5258775

hier wat gegevens over kvk, btw en bankgegevens, graag toezenden

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

| COPYRIGHT @ 2017 INSPIRATIE-INC | HIER BYTE GEGEVENS