BuurT-Tuin Karibu

BuurT-Tuin Karibu

Aan de Odeonstraat, in het centrum van Almere, bevindt zich de nieuwe lokatie van Buurt-Tuin Karibu, die in volle ontwikkeling is.

 

Het begon met het samenkomen van een groot stuk braakliggend land en fantastische ideeën. De BuurT-Tuin is omgeven door 72 huishoudens van de woningcorporatie Alliantie.

“Gisteren hebben we een fruitboom, wat tijm plantjes en een aardpeer gered, die waren achtergelaten door een vorige bewoner van Odeonpark. Ze waren bijna bedolven door de bouwvakkers maar we hebben ze gered! Eerste planten voor Odeonpark: CHECK!”
Het project is gecreëerd met en voor jonge mensen en hun families uit de vluchtelingen- en migrantengemeenschappen in Almere.

In onze stad Almere en andere Europese steden lazen we de kritische opmerkingen omtrent nieuwkomers, waardoor een sfeer van angst en achterdocht werd gekweekt rondom mensen die op zoek zijn naar een nieuw thuis. Het project richt zich op het ondersteunen van de integratie van nieuwkomers in Almere (zo’n 2000 nieuwe inschrijvingen in de afgelopen 2 jaar), terwijl positieve publiciteit wordt gegenereerd, waarin de vele prachtige bijdragen en de positieve impact van diversiteit in de stad worden belicht.
Zie bijvoorbeeld Buurt-tuin-karibu-het-begin-van-een-nieuwe-stadstuin

BuurT-Tuin Karibu investeert in buurtkunst en buurttuinieren als een effectieve manier om mensen te verbinden, die elkaar voor dit initiatief niet kenden.

Middelbare scholieren van de wererldschool ASG Meergronden en studenten van de universiteit Aeres Almere nemen actief deel aan dit project, zoals ook de mensen die betrokken zijn bij de verbonden projecten van Inspiratie Inc en Stichting Kim. Samen hebben we een begin gemaakt aan de transformatie van een verwaarloosd gebied in het centrum van Almere in een prachtige gemeenschappelijke tuin: BuurT-Tuin Karibu.

Bekijk ook onze video van één van de actiedagen, waarin interviews met een aantal van de deelnemers en samenwerkende partijen te zien zijn:
stichting-inspiratie-inc-deed-weer-mee-met-nl-doet

In de video is te zien hoe we samen met een groot team van vrijwilligers al een wilgenhut hebben gemaakt, een Hügelbed (verhoogd bed), een gedeelte van de ronde stenen patio hebben gelegd, een aantal geschonken planten hebben geplant, en we hebben traditionele heggen geplant en gevlochten…

“Jaaa! Na maanden van plannen, praten en vergaderen is het ontwerp voor de buurT-Tuin op Odeonpark klaar! Het team van Inspiratie Inc is al rondom buurT-Thuis Karibu met de tuin begonnen, en wanneer de bouw van de huizen is afgerond is het tijd om de rest te planten!

Odeonpark is een schraal stuk land, en terwijl de rest van Almere uit zware, vruchtbare klei bestaat, is dit deel van de stad als een stortplaats voor slechte grond gebruikt. Dit deel van Odeonpark is het ‘slechtste’ stuk, vroeger stond hier een school en de grond is gewoon wit bouwzand. We gaan de grond verbeteren met compost, Hügelkultur, mest van de plaatselijke kinderboerderij en natuurlijk met groenbemesters. Het plan is om dit gebied om te buigen naar een hoge productietuin die de keuken van Karibu voorziet van kwaliteitsgewassen die de chefs in voortreffelijke maaltijden voor het restaurant kunnen omzetten. Om de kosten laag te houden worden alleen geselecteerde delen verbeterd met compost, mest en Hügelkultur, en de rest van het gebied wordt beplant met passende gewassen die gedijen op zandgrond en/of de grond vruchtbaar maken door stikstof te fixeren en biomassa te produceren dat bewerkt kan worden.

Zoals gebruikelijk is in permacultuur ontwerp is ook hier het probleem de oplossing: in de zandgrond hebben we de kans om gewassen te verbouwen die nergens anders in Almere kunnen groeien, en deze schrale grond huist een aantal zeldzame plantensoorten die gedijen op de voedselarme grond. Gelukkig heeft de natuur ons in feite niet nodig en herstelt zichzelf, kijk maar naar de weelderige klaver die stikstof fixeert.”

Door middel van workshops en actiedagen zullen we een kruidenspiraal planten, vele bomen, wilgen sculpturen creëren, en betekenisvolle keramische objecten maken. Het project wordt volledig onderbouwd met themas van herdenking, het eren van de voorouders en het verkennen van hun nalatenschap. Door het delen van betekenisvolle verhalen zullen we gedeelde kennis creëren, wat mensen tot saamhorigheid brengt.

Op het projectterrein is de bouw van nieuwe huizen voor studenten bijna voltooid, en dit project zal er zeker toe bijdragen dat de nieuwkomers zich welkom en deel van hun nieuwe woonplaats gaan voelen. Samen met onze hulp zijn de huidige buurtbewoners actief geweest in de transformatie van dit gedeelde gebied, wat iedereen ten goede komt.

Om bij te dragen aan de bekostiging van dit project, is één van de internationale Work Awayers die in de verschillende buurT-Tuinen gewerkt heeft, literatuurstudent (aan de universiteit van Londen) Catherine Holbrook, nog steeds actief fondsen aan het werven voor ons. Neem een kijkje op de link en blijf steunen: Just Giving Crowdfunding

BuurT-Tuinen

Visiting Address

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Telephone: +31 36 5258775

IBAN NL 58 RABO 0128990678
Chamber of Commerce nr. 50226428
RSIN nr: 8226.21.502
VAT nr. 822621502

Sign up for newsletter

Affiliated with

ANBI logo