Diamondiaal Project doelstellling

Een geïntegreerde circulaire woon- & werkgemeenschap in Almere Oosterwold

 

Wij werken op dit moment ons business model uit met verschillenden scenario’s voor Afval, water, energie, voedsel, gezondheid, bouwen en ruimtelijk ontwerpen van Oosterwold in relatie met ons omgeving:

  • Verbinding met bestaande stad Almere- en verbinding met de natuur
  • Verbinding wonen- en werken

Diamondiaal

Bezoekadres

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 36 5258775

hier wat gegevens over kvk, btw en bankgegevens, graag toezenden

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

| COPYRIGHT @ 2017 INSPIRATIE-INC | HIER BYTE GEGEVENS