Diamondiaal - Stad van de toekomst

Stad van de Toekomst wordt een ontmoetingsplek, plek om te wonen én een broedplaats voor sociaal ondernemerschap van Inspiratie Inc.

We gaan het met alle deelnemers samen ontwerpen en eigenhandig bouwen in Almere Oosterwold. Duurzaam, artistiek en voor iedereen toegankelijk en voor iedereen een thuisgevoel biedend. Met dank aan Kansfonds, Stichting Doen en de Wetenschapswinkel van de Universiteit Wageningen voor hun toegezegde bijdrage aan de ontwikkeling van Diamondiaal. Ons uitgangspunt voor de stad van de toekomst is dat iedereen zijn talent naar vermogen kan inzetten, ongeacht de economische meerwaarde. Met al die talenten samen vormen we sociale ondernemingen waarmee we niet alleen de gebouwen ontwerpen en bouwen, maar ook permacultuur voedseltuinen aanleggen, de gebouwen energie neutraal maken, er een restaurant/catering service runnen, een kinderopvang opzetten, maatschappelijke ondersteuning bieden, een vervoersbedrijfje starten, een multimediastudio drijven, internationaal kunstcentrum exploiteren en nog veel en veel meer. Betaalbaar en duurzaam wonen, sociaal werken en toch allemaal een inkomen verdienen.

Planning Ontwikkel-, business- en stedenbouwkundige plannen maakten we en dienden we in bij instanties en financiers, een aantal toezeggingen zijn binnen, haalbaarheidscenario’s voor o.a. energie, watermanagement en voedselvoorzieningen ontwikkelen we met Universiteit Wageningen, toekomstige bewoners en buren, bouwoffertes voor heiwerk en fundering vroegen we aan, samenwerkingsovereenkomsten stellen we op, kortom: de plannen krijgen elke dag vastere vormen. Samen worden we steeds enthousiaster. We hopen in 2017 te kunnen gaan bouwen. Traditioneel of modern, mensen verlangen twee dingen: met hun talenten naar hun bestemming en gezien worden met al wat ze zijn.

Maar waar de westenwind heerst, verwaaien veel talenten, verdwalen inspanningen, blijft bestemming een luchtspiegeling.

Hun innerlijke zon dooft, want de wereld rondom hen is er blind voor.

Vrij naar Malidoma Patrice Somé, The Healing Wisdom of Africa

Diamondiaal

Bezoekadres

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 36 5258775

hier wat gegevens over kvk, btw en bankgegevens, graag toezenden

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

| COPYRIGHT @ 2017 INSPIRATIE-INC | HIER BYTE GEGEVENS