Regieondersteuners

Inspiratie Inc werkt met een aantal Regie begeleiders & Regie behandelaars

Het uitvoerende team bestaat o.a. uit:

 1. Ali Abdulle (SKJ Geregistreerde jeugd & gezinscoach)
 2. Moula Serghini (SKJ Geregistreerde jeugd & Gezinscoach)
 3. Amal Abbass-Saal (gediplomeerde Zandspeel, Kinder/Jeugd & Familie psychotherapeut)
 4. Rethab Al Shibil -- Associated Degree- (ook in opleiding voor Jeugd & Gezinsprofessional middels EVC Traject)
 5. Madhat Kataf - (ook in opleiding voor Jeugd & Gezinsprofessional middels EVC Traject)
 6. Ahlem Khadroui (vertaling en intake gesprekken, werken met ouders)
 7. Aart Zandbergen - (ook in opleiding voor Jeugd & Gezinsprofessional middels EVC Traject)
 8. Narges Ali Reza
 9. Sandra Anijs - (ook in opleiding voor Jeugd & Gezinsprofessional middels EVC Traject)
 10. Heuria Boukhichou (kindercoach in opleiding, rijke ervaring met ouders en kinderen, samenwerking met scholen)
 11. Richard Hendrix (trainer)
 12. Monique Faase (pedagoog, vakdocent theater en muziek)
 13. Fernand Crijns (pedagoog)
 14. Sara Khanoom (gediplomeerd maatschappelijk werker)

De volgende professionals wordt gevraagd het projectteam aan te vullen met expert input per casus:

15. Aram Hasan- psychiater, trauma-psychotherapeut, expert transculturele psychiatrie NVvP,

In de contractering samenwerkingsovereenkomst en opdrachtovereenkomst zijn de aanvullende gebruik van SKJ reg medewerkers gewaarborgd.

16. Drs. Jeanine Molina MSc (GZ psycholoog, supervisor, trainer)
17. Roxanne Warring MSc (psycholoog en transcultureel systeemtherapeut)

Roxane Warring is psycholoog en (transcultureel) systeemtherapeut. Daarnaast werkt zij als trainer en (gast)docent op het gebied van systemen en cultuur. Bij RINO Amsterdam geeft zij met veel plezier les in de opleiding Systeemtherapie. Zij is co-auteur van het boek Verschillen Omarmen (2018), een geheel herziene versie van het boek 'Transculturele Vaardigheden voor Therapeuten' van Nel Jessurun uit 2010. Tot slot kijkt zij als wijkpsycholoog transcultureel systemisch naar de wijken in Rotterdam West voor de bewonersorganisatie Zorgvrijstaat en ontwikkelt zij, samen met buurtbewoners, informele steunstructuren rondom psychische problematiek.

Na haar studie onderwijs en ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit heeft Roxane werkervaring opgedaan als sociotherapeut (medisch kinderdagverblijf en logeerhuis), jeugdbeschermer en gezinsvoogd en gezins-groepsbehandelaar. Bij deze laatste baan is zij gevallen voor de systeemtherapie en dankzij het Collectief voor Transculturele Therapeuten en Moleman Mental Health heeft zij hierin haar specialisatie gevonden. Zij heeft met name verstand van (en ervaring met) somberheid, angst, het doorbreken van patronen, trauma, (samengestelde) gezinnen, seksualiteit, (gender)identiteit, migratie, ‘culturele’ (familie)problemen, rouw, verlies en huiselijk geweld (geestelijke en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, misbruik). Over huiselijk geweld geeft zij sinds 2011 trainingen aan professionals.

Publicaties
Jessurun, Nel & Warring, Roxane (2018). Verschillen Omarmen: Transcultureel Systemisch werken. Coutinho: Bussum.

18. Dr. Arif Qaderdan (psychiater)
19. Drs. Said Essatibi (GZ psycholoog en psychotherapeut)
20. Vanessa Wenners-Lo-A-Njoe (Orthopedagoog van het Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid van GGD Hollands Noorden)
21. Rachel Thompson BSc (pedagoog)
22. Dick Matsen- Kinder Jeugd & Psychotherapeut, BIC reg.
23. Tabouthsie Dundas - GZ psycholoog; Experienced Psychologist with a demonstrated history of working in the mental health care industry. Skilled in Dutch, English, EMDR, Mindfullness, Intercultural Psychology. Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Psychological Testing, Psychology, and Psychiatry. Strong healthcare services professional graduated from VU University and the RINO Amsterdam. (post-doc)
24. samenwerkingsovereenkomst/ZZperschap met EXPLORA, Autopedagoog: C.M. Drenthe is geregistreerd in het BIG overheidsregister als Gezondheidszorgpsycholoog (GZ psycholoog). Tevens is zij geregistreerd PSYCHOLOOG NIP en Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP.

(Nederlands Instituut van Psychologen) en geregistreerd Orthopedagoog Generalist resp. Klinisch Pedagoog bij de NVO, aangesloten bij het Werkverband Eigen Praktijk, en het NVO Werkverband Onderwijsbegeleiding. EXPLORA is lid van KLIK-Drenthe.

Voor meer actief betrokkenen adviseurs zie ook het Raad van Advies van Inspiratie Inc.

Wilt u zich ook bij het team aansluiten?
Neem dan contact op en stuur uw CV naar

Wilt u zich (en/of u kind) aanmelden voor begeleiding/ behandeling bij Inspiratie inc?
Maak dan een afspraak via en vul deze aanmeldformulier(en) in:

Bezoekadres

Odeonstraat 580
1325 AL Almere Stad
Tel: +31 06 39584516

IBAN NL 58 RABO 0128990678
KVK nummer 50226428
BTW nummer 822621502

Nieuwsbrief aanmelding

Aangesloten bij

ANBI logo